Tag Archives: hac ve umre elbiseleri

Hac Ayetleri

* Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın Sembollerindendir. Onun için her kim Hac veya Umre niyetiyle Ka ‘be ‘yi ziyaret ederse, tavafı bunlarla yapmasında ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah, mükafatını veren her şeyi bilendir.     (Bakara  158) * Hac vakti, bilinen aylardır. Kim bu aylarda hacca başlarsa, artık… Read More »