Hac Ayetleri

By | 30 Ocak 2014

hac ayetleri

* Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın Sembollerindendir. Onun için her kim Hac veya Umre niyetiyle Ka ‘be ‘yi ziyaret ederse, tavafı bunlarla yapmasında ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah, mükafatını veren her şeyi bilendir.     (Bakara  158)

* Hac vakti, bilinen aylardır. Kim bu aylarda hacca başlarsa, artık hac sırasında ne kadına yaklaşma, ne günah işleme, ne de kavga vardır. Hayra dair ne işlerseniz Allah onu bilir. Azık hazırlayın ve bana her türlü fenalıktan korunarak gelin. Çünkü en hayırlı azık takvadır. Ey beyni olanlar! (Bakara  197)

* Haccı ve umreyi de Allah için tamam yapın. Eğer kısıtlanırsanız o vakit kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyiniz, içinizden hasta olana veya başında bir rahatsızlığı bulunana tıraş için oruç, sadaka veya kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Kısıtlılıktan kurtulduğunuzda her kim hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse ona da kurbanın kolay geleni gerekir. Bunu bulamayana ise üç gün hacda yedi gün de döndükten sonra, toplam on gün oruç tutmak gerekir. Bu hüküm Mescid-i Haram’da ikamet etmeyenler içindir. Allah’tan korkun ki ve bilin ki, Allah’ın cezası gerçekten çok çetindir.     (Bakara 196)

* Bir de Allah ve Peygamberinden Hacc-ı Ekber gününde insanlara bir bir bildirilir ki, Allah da Peygamberleri de müşriklerden kesinlikle uzaktır. Hemen tevbe ederseniz, hakkınızda hayırlı olur, eğer aldırmazsanız, bilin ki, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah’ı ve Peygamberleri tanımayanlara acı bir azabı müjdele! (Tevbe)

*Nihayet hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi hatta daha coşkulu bir anışla Allah’ı anın. Çünkü insanların bir takımı; “Rabbimiz, bize dünyada ver!” der. Ona ahirette bir kısmet yoktur.(Bakara 200)