Tag Archives: dua zikir

Ameli Gideren Riyâ

Ameli Gideren Riyâ Riyâ tehlikesi ya ibadetten önce, ya bitirdikten sonra, yahut da ibadet arasında olur. İbadetten önceki riyâ, ibadeti giderir. Çünkü niyette ihlâs t yalnız Allah için yapmak 1 şarttır. Bu riyâ ile ihlâs gitmiş olur. Ama riyâ ibadetin kendisinde olursa, meselâ riyâ olsun diye vaktin evvelinde namaza başlaması gibi. Yalnız iken de namazı… Read More »

Kalp Temizliği İçin Dua

Kalp Temizliği İçin Dua Kalbi karartan günahlardır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Bir kimse, günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta hasıl olur. Eğer tevbe ederse, o leke silinir. Tevbe etmeyip tekrar günah işlerse, o leke büyür ve kalbin tamamını kaplar, kalb, kapkara olur.) [Harâiti] Günahlar kalbi kararttığına göre günaha sebep olacak şeylerden de kaçmak gerekir.… Read More »

Dedikodu ve Aleyhinde Konuşulmasını Engellemek İçin

Dedikodu ve Aleyhinde Konuşulmasını Engellemek İçin Her gün 55 defa “Yâ Mücib Celle Celalühü” okumaya devam eden kimseler: Aleyhinde konuşulan diller konuşmaz olur. Dedikodu ve Aleyhinde Konuşulmasını Engellemek İçin Dedikocuların dilleri hasetcilerin kıskanmaları tesirsiz hala gelir. Bir şeyden korkan bir kise bu Dedikodu ve Aleyhinde Konuşulmasını Engellemek İçin ismi celili okumaya devam ederse  Allah’ın koruması altına girer.… Read More »

Düşmana Galip Gelmek İçin Dua

Düşmana Galip Gelmek İçin Dua Bu duayı bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.) yapmıştır; “Allâhumme munzile’l-kitâbi serî’a’l-hisâb, ihzimi’l-ahzâb. Allâhumehzimhum ve zelzilhum.” Ey Kitâb’ı indiren ve hesabı çabuk gören Allah’ım! Düşmanları hezimete uğrat. Düşmana Galip Gelmek İçin Dua Allah’ım! Onları perişan et ve sars.

Kabede Dua

Kabede Dua Bütün güç ve kuvvet şanı yüce ve azamet sahibi Allah’a aittir. Allah’tan başka ilâh yoktur. Ortağı da yoktur. Kabede Dua Hamd O’na mahsustur. Dirilten ve öldüren O’dur. O Baki’dir. O ölümsüzdür. Hayırlar O’nun elindedir ve O her şeye kadirdir. Dönüş O’nadır. Allah’ım! Bu evine daha fazla şeref, kerem ve azamet ver. Ya Rabbi! Kabede… Read More »

Abdestten Sonra Okunacak Dua

Abdestten Sonra Okunacak Dua Abdest alıp bittikten sonra Rasûlullah (sav)’e salavât getirilmeli ve Abdestten Sonra Okunacak Dua şu dua okunmalıdır: “Allâhümmec’alnî minettevvâbîne vec’alnî mine’l-mütetahhirîn.” “Allah’ım, beni, tevbe eden ve günahlarından temizlenen kullarından eyle. . .Abdestten Sonra Okunacak Dua” “Eşhedü en laailahe illallahü vahdehu la şerieke leh ve eşşehedü enne muhammmeden abduhü ve resuluhü. Allahümme’calni minet tevvabin,… Read More »

Çok Ağlayan Çocuğa Okunacak Dua

Çok Ağlayan Çocuğa Okunacak Dua Yaramazlık yapan çocuklara Çok Ağlayan Çocuğa Okunacak Dua İsra suresinin 111. ayeti 400 defa suya okunur ve 41 gün boyunca akşamları bir çay bardağı içirilir. Ve gulil ĥamdü lillâhillezî lem yetteȟiz veledev velem yekün lehû şerîkün filmülki velem yekül lehû veliyyüm minezzülli ve kebbirhü tekbîrâ. Çok Ağlayan Çocuğa Okunacak Dua

Zalimden İntikam Almak İçin Dua

Zalimden İntikam Almak İçin Dua Kulun, düşmanlarından intikam alması caizdir. Haklı olarak intikam alması gerektiğinde kesinlikle Allah’ın beklediği sınırların dışına çıkmamalıdır.Zalimden İntikam Almak İçin Dua Eğer bunu Allah için ve İslam’ın gerektirdiği şekilde ilahi bir cezayı uygulamak için yapıyorsa, bu fiiline karşılık Allah’tan sevap da alır. فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ… Read More »

Dua İle İlgili Şiirler

Dua İle İlgili Şiirler Dua Yüce Allah’ım, şu karanlık yolları Bizi sana ulaştıran yollar et! İhtirasla kilitlenmiş kolları, Birbirini kucaklayan kollar et! Muhabbetin gönlümüzde hız olsun, Güttüğümüz Hakk’a varan iz olsun, Önümüzde uçurumlar düz olsun, Yolumuzda dikenleri güller et! Delalette bırakıp da insanı, Yapma arzın en korkulu hayvanı; Unutturma doğruluğu vicdanı, Bizi sana layık kullar… Read More »