Tag Archives: dualar ve sureler

Kurban Keserken Okunacak Dualar

Kurban Keserken Okunacak Dualar KURBAN DUÂLARI İşte kurban kesen kişinin okuyacağı dua; “Allahümme innî veccehtü vechiyellezî fata- rassemâvâti velarda hanîfen ve mâ ene minel müşrikin.” Kurban kesilmek için kıbleye karşı çevrilerek solyanı üzerine yatırılır. Kurban kesenler ayakta yukardaki duâyı okurlar. Sonra niyyet edip şu duâyı okurlar. Kurban Kesilirken  Edilecek Niyyet Duası NİYYET DUASI “Allahümme hâzâ… Read More »

Namazdan Sonra Okunacak Dua

NAMAZDAN SONRA OKUNAN İMAN DUÂSI “Rabbena lâ tüziğ kulûbena ba’de iz hedeytenâ ve heblena min ledünke rahmeten inneke entel Vehhâb.” Meali “Allah’ım, Sen bizleri doğru yola sevkedip imana mu­vaffak kıldıktan sonra kalblerimizi batıl ve kötü yola saptırmaktan koru ve bizlere ilahi katından rahmet ihsan eyle, zira Sen İhsam bol ve bağışlayıcısın.” Birçok tefsir kitaplarında; bir… Read More »

Ameli Gideren Riyâ

Ameli Gideren Riyâ Riyâ tehlikesi ya ibadetten önce, ya bitirdikten sonra, yahut da ibadet arasında olur. İbadetten önceki riyâ, ibadeti giderir. Çünkü niyette ihlâs t yalnız Allah için yapmak 1 şarttır. Bu riyâ ile ihlâs gitmiş olur. Ama riyâ ibadetin kendisinde olursa, meselâ riyâ olsun diye vaktin evvelinde namaza başlaması gibi. Yalnız iken de namazı… Read More »

Temre İçin Okunacak Dua

Temre İçin Okunacak Dua El ve yüzde yada herhangi bir yerde oluşan temre için aşağıdaki Temre İçin Okunacak Dua  ayet-i kerime okunur.Okuma Usulu şöyledir. Temrenin olduğu bölge sabit bir kalemle daire içine alınır.Sonra bu ayet-i kerime,dua niyetiyle 3-5  veya 7 defa okunur ve umulur ki Cenab-ı  Hakk’ın izniyle bu temreler kaybolur. Temre İçin Okunacak Dua Ayet-i… Read More »

Kaderimizin Açılması İçin Okunması Gereken Dua

Kaderimizin Açılması İçin Okunması Gereken Dua Bismillahirrahmanirrahim.Kaderimizin Açılması İçin Okunması Gereken DuaVe men evfa biahdihi minallahi festebşiru bibeyıkümüllezi baba’tüm bihi ve zalike hüvel fevzül azim. Ve levla iz dehalte cenneteke kulte maşaallahü la kuvvete illa billahi in tereni ene ekalle minke malen ve velada. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim.Ya Hannanü Ya Hannanü… Read More »

Yemek Duası

Yemek Duası Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn Ey bizi nimetleriyle perverde eden Yemek Duası SULTANIMIZ! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, mebalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahfettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini… Read More »

Günahları Affettiren Dualar

Günahları Affettiren Dualar Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Mü’min kimseye ağrı, yorgunluk, üzüntü, rahatsızlık, sıkıntı, hatta huzurunu kaçıran bir diken isabet etse, Allah günahlarından bir kısmını örtbas edip, onlarla o günahlarını temizler.” Rasulü EKrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “iki müslüman karşılaştıkları zaman, musafaha yaparlarsa, ikisinin de günahları aralarından dökülür. ” Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:… Read More »

Duha Suresi

Duha Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala 4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula 5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda 6- Elem yecidke yetiymen feava 7- Ve vecedeke dallen feheda 8- Ve vecedeke ‘ailen feağna 9- Femmel yetiyme fela takher 10- Ve emmessaile fela tenher 11… Read More »

Çalınan ve Gasbedilen Malın Geri Gelmesi İçin Dualar

Çalınan ve Gasbedilen Malın Geri Gelmesi İçin Dualar Kayıp yada çalınan parayı bulmak için okunacak dua; Hazreti Ömerin oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur: Bir eşyasını Çalınan ve Gasbedilen Malın Geri Gelmesi İçin Dualar kaybeden veya çaldıran kişi, iki rekât namaz kılındıktan sonra şöyle dua eder: “Allâhümme rabbe’d-dâlleti ve hâdiye’d-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe… Read More »