Abdestten Sonra Okunacak Dua

By | 14 Temmuz 2014

feraceler

abdestAbdestten Sonra Okunacak Dua

Abdest alıp bittikten sonra Rasûlullah (sav)’e salavât getirilmeli ve Abdestten Sonra Okunacak Dua şu dua okunmalıdır:

“Allâhümmec’alnî minettevvâbîne vec’alnî mine’l-mütetahhirîn.”

“Allah’ım, beni, tevbe eden ve günahlarından temizlenen kullarından eyle. . .Abdestten Sonra Okunacak Dua

“Eşhedü en laailahe illallahü vahdehu la şerieke leh ve eşşehedü enne muhammmeden abduhü ve resuluhü. Allahümme’calni minet tevvabin, ve’calni minel müte tahhırin.”

“Ortağı, şeriki olmayan bir olan Allah’dan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim. Allah’ım, beni, tevbe eden ve günahlarından temizlenen kullarından eyle.”