Tag Archives: diyanet dua

İsim Koyarken Okunacak Dua

İsim Koyarken Okunacak Dua Hz. Ebu Rafi anlatıyor: “Hz. Hasan (ra) dünyaya geldi zaman Hz. Peygamber (a.s.m)’in onun kulağına ezan okuduğunu gördüm.” (Ebu Davud, Edep, 107; Tirmizî, Edahî,16; Ahmet b. Hanbel, VI/9,291). Hz. Peygamber (a.s.m)’in doğan çocuğun sağ kulağına ezanı, İsim Koyarken Okunacak Dua sol kulağına da kametin okunmasını tavsiye ettiğine dair rivayetler de vardır. (bk.… Read More »

Cesaretli Olmak İçin Dua

 Cesaretli Olmak İçin Dua Cesaret için okunacak dua bu bölümde yer almaktadır. Ayete`l kürsi`yi 178 defa okuduktan sonra aşağıda zikrolunan duayı okuyan herkese kuvvetli bir cesaret gelir.Hiç bir şeyden korkmaz olur,aleyhinde ki sebebler lehine döner. Bismillahirramanirrahim Allahümme aminün min külli şey`in haifün fe biemnike min külli şey`in ve havfi külli şey`in minke amini mimma ehafü… Read More »

Hafızayı Güçlendiren Dua

  Hafızayı Güçlendiren Dua Her işittigini aklında tutmak isteyen kimse, her gün 24 Hafızayı Güçlendiren Dua  kere aşağıdaki duayı okur ve buna 40 gün devam ederse, hâfızası son derece kuvvetlenir. Bu duayı bilhassa derslerinde cok Hafızayı Güçlendiren Dua başarılı olmak isteyen öğrenciler okurlarsa, Biiznillah Teala çok faydasını görürler. “Ya Hayyü Ya Kayyûm Felâ Yefûtü Şey´ün Min İlmihî… Read More »

Dualar Nasıl Kolay Ezberlenir

Dualar Nasıl Kolay Ezberlenir Sevgili okurlar, çoğumuzun hayatında önemli yer teşkil eden, ibadetlerde, günlük hayatımızda kullanılan veya din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde ezberlenmesi gereken sure ve duaları kolay ezberleme yöntemlerini bilmek çok faydalı olacaktır. Ancak ‘’dualar nasıl kolay ezberlenir?’’ konumuza açıklık getirmesi açısından bazı şeyleri bilmekte de fayda vardır. Örneğin bir dua veya sureyi… Read More »

Makbul Dua

Makbul Dua  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka arkaya yapılması uygundur.Ayrıca duayı okuyup bittikten sonra “37 defa Ya Evvel” zikri ve “55 defa Ya Mucib) zikri çekilirse iyi olur. Makbul Dua Hacet Duası “Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin * Errahmanirrahim * Malike… Read More »

Beladan Koruyan Dua

Beladan Koruyan Dua Belalardan ve musibetlerden Kurtulma duası 1548. [3:104, Hadîs No: 2861] Sa ‘d bin Ebî Vakkas ‘dan (r.a.) rivayetle: “Size birinizin başına dünya ile ilgili bir sıkıntı veya belâ geldiğin*de okuyarak bundan kurtulacağı bir şeyi haber vereyim mi? O, Hz. Yunus’un şu duâsıdır: Beladan Koruyan Dua “La ilahe ille ente subhaneke inni kuntu minezzalimin”… Read More »

Ameliyata Girerken Okunacak Dua

  Ameliyata Girerken Okunacak Dua Hasta ziyaretlerinde Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in okuduğu duaları hadis kitapları kaydetmiştir. Buna göre şu dualar Peygamberimiz’in hastalara okuduğu dualardır.. Es’elü’llâhe’l-azîm. Rabbe’l-arşi’l-azîm en yeşfiyeke. Arş-ı Azimin Rabbi olan Allahü Azîmüşşan’dan sana şifalar ihsan etmesini dilerim. Ameliyata Girerken Okunacak Dua Aile fertlerinin birinin hastalanması halinde Efendimiz mübarek elini hastanın alnına koyar, şöyle duâ… Read More »

Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua

Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua El Habîr :Olmuş olan olacak olan olmakta olan her şeyi hakkıyla bilen demektir, haber almak bilgi edinmek için herhangi bir araca ihtiyacı olmayan.. Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua Bir kimse yatmadan önce(7) defa “Ela ya’lemü men halak,vehüve’l-latifü’l-Habir”ayetini okursa, dilediği şeyi ve istihare ettiği konuyu rüyasında görür.

Ezan Okunurken Okunacak Dua

  Ezân Duâları Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ezân okunurken şu duâyı okuyun: “Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhi rabben ve bil-İslâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ”). Yine bir hadîs-i şerîflerinde buyurdular ki, “Ey… Read More »