Makbul Dua

By | 10 Temmuz 2014

kuran

zor durumda okunacak dualar

Makbul Dua 

Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka arkaya yapılması uygundur.Ayrıca duayı okuyup bittikten sonra “37 defa Ya Evvel” zikri ve “55 defa Ya Mucib) zikri çekilirse iyi olur.

Makbul Dua Hacet Duası

“Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi Rabbil Alemin * Errahmanirrahim * Malike yevmiddin * İyya kenabüdü ve iyya kenestain

* Allahümmecma beyni ve beyne haceti ve matlübi kema cema te beyne esmaike ve sıfatike ya zel celali vel ikram

* İhdinas sıratel mustekim * Sıratellezine en amte aleyhim gayril magdübi aleyhim velad dallin

* Allahümme bi cahi sahibil vesileti seyyidina Muhammedin aleyhissalatü vesselamü

ve ıkdı haceti bi lutfike ve keramike ya ekremel ekramin” Makbul Dua