Beladan Koruyan Dua

By | 10 Temmuz 2014

hac-umre-seti

belalara karşı sabır

Beladan Koruyan Dua

Belalardan ve musibetlerden Kurtulma duası

1548. [3:104, Hadîs No: 2861]

Sa ‘d bin Ebî Vakkas ‘dan (r.a.) rivayetle:

“Size birinizin başına dünya ile ilgili bir sıkıntı veya belâ geldiğin*de okuyarak bundan kurtulacağı bir şeyi haber vereyim mi?

O, Hz. Yunus’un şu duâsıdır: Beladan Koruyan Dua

“La ilahe ille ente subhaneke inni kuntu minezzalimin”

‘Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Sen her tür*lü noksan sıfatlardan münezzehsin. Hiç şüphesiz ben nefsime zulm edenlerden oldum.”

1971. [3:387, Hadîs No: 3728]

İbni Mes’ûd’dan (r.a.) rivayetle: Beladan Koruyan Dua

Mallarınızı zekâtla emniyet altına alınız. Sadaka vermekle hasta*larınızı tedavi ediniz. Belânın gelmemesi için duâ ediniz.