Author Archives: Editör02

Allah’a Şirk Koşma

Abdullah ibn Mes’ud (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Bir şeyi Allah’a şirk koşarak ölen kimse cehenneme girer. Bir şeyi Allah’a şirk koşmadan ölen kimse de cennete girer.” Câbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Allah’a bir şeyi şirk koşmadan kavuşan… Read More »

Yıldızlardan Hüküm Çıkarma/Astroloji İlmi

Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın zikrettiği dışında yıldızlar (Astroloji) ilminden bir bölüm alan kimse, sihirden de bir bölüm almış olur. Müneccim, kahindir. Kahin, sihirbazdır. Sihirbaz da kafirdir.” Bu hadiste yasak kılman yıldızlar ilmi, yıldızların hareket ve durumlarından iterde vuku bulacak olayları bildiğini iddia edenlerin… Read More »

İlmi Gizlemek

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Bir kimse kendisinden sorulan bir meseleyi gizleyip cevap vermezse, kıyamet günü ateşten bir gemle gemlenir.” Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Bir kimse kendisinden sorulan bir meseleyi gizleyip cevap vermezse, Allah, kıyamet günü… Read More »

Kur’an Hakkında Şahsi Görüşle Hüküm Vermek

Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Benden, bildiğiniz hariç hadis rivâyet etmekten sakının. Kim benim üzerime bile bile kasten yalan söz uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim de Kur’an hakkında hiçbir dayanağı olmaksızın sadece kendi görüşüne dayanarak söz söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın.” Cündub (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine… Read More »

İlimsiz Fetva Vermek

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallalâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Bir kimseye, ilimsiz olarak fetva verilirse bu fetva ile amel etmenin günahı, o fetvayı veren kimsenin üzerine olur. Kim de kendisine danışan din kardeşine bir iş hususunda gerçek olmadığını bildiği halde bir şeyi tavsiye ederse tavsiyede bulunduğu din kardeşine ihanet etmiş… Read More »

Allah Rızası Dışında İlim Talep Etmek

Ka’b b. Mâlik (radıyallâhu anhfdan rivâyet edilmiştir: “Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim: Allah, sırf alimlerle tartışıp boy ölçüşmek veya halkın ayak takımı kimseleriyle mücadele etmek yada insanların dikkatini üzerine çekmek için ilim öğrenen kimseyi cehennem ateşine sokacaktır.”

Allah Rızası Kazanılan İlmi Sırf Menfaat İçin Öğrenmek

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Kendisiyle Allah rızası kazanılan bir ilmi, sırf dünya ile ilgili bir menfaat elde etmek için öğrenen bir kimse; kıyamet günü cennet kokusunu bulamayacaktır.” Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Kendisiyle Allah rızası… Read More »

Rasulullah Üzerine Yalan Söz Söyleme

 Hz. Ali (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallalâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Benim üzerime yalan uydurmayın. Çünkü kim benim üzerime yalan uydurursa, cehennemi boylar.” Muğîre b. Şu’be (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: “Rasulullah (sallalâhu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu işittim: Benim üzerime söylenen bir yalan, başka bir kimse üzerine söylenen yalan gibi değildir. O… Read More »

Allah İçin Tevazu Göstererek Süsü Terk Etmek

Muâz b. Enes (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: “Kim gücü yettiği halde Allah için tevazu göstererek kıymetli elbiseler giymeyi terk ederse, Allah kıyamet gününde herkesin önünde onu çağırarak iman elbiselerinden hangisini dilerse giymesi için onu serbest bırakacaktır.