Namaz Nedir?

By | 4 Kasım 2014

namaz-nedirNamaz diye tercüme edilen “salât” kelimesi, Arapça’da; dua etmek, övmek, ta’zim etmek gibi anlamlara gelmektedir.
Terim olarak ise belli eylemler ve özel rükünlerle yüce Allah’a kulluk etmektir.Namaz, yüce yaratıcının bir emri olduğu için yerine getirilir. Ayrıca namaz kılan kimse; yüce Allah’ın kudret ve kuvvetini, azabını, rahmetini, hayal ve hafızasına nakşederek nefsini tehzib eder ve bu suretle kendisini her türlü fenalıklardan, hatalardan, suçlardan alıkoyar. Çünkü Allah düşüncesi ve kalbi Allah’a bağlama, insanı her türlü fenalıktan alıkoyar. Namaz da, Allah’ı sürekli hatırlamanın en büyük vesilesidir. Nitekim ayette, “Beni hatırlamak/anmak için namaz kıl” (Tâhâ: 20/14) buyurulmaktadır.İslam’ın başlangıç yıllarında namaz, sabah ve akşamleyin kılınan ikişer rekatten ibaret iken (A’râf: 7/205), yaygın kabul gören görüşe göre, Mi’rac olayından sonra beş vakit namaz farz kılınmıştır.