İslam

By | 28 Ekim 2014

islamEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Sizden herhangi bir kimse (gerçek anlamda) Müslüman olursa, işleyeceği her iyilik on katı ile yedi yüz katına kadar kat kat yazılır. Yapacağı her kötülük ise aynıyla yazılır. Bu durum, ta Allah’a kavuşuncaya kadar devam eder.”
Aynî konuyla ilgili olarak şöyle der: İyilik ile kötülüğün ikisi de, kalple ilgili ameller olduğu halde kötülük katlanmayıp sadece iyiliğin katlanması Allah’ın (kuluna verdiği) bir lütuftur. Bu büyük lütuf olmasaydı cennete hiç kimse giremezdi. Çünkü kulların kötü amelleri, iyiliklerinden çok olur. İşte bu sebeple yüce Allah kullarına lütuf buyurarak iyilikleri katlamış, kötülükleri de olduğu gibi bırakmıştır. ‘Kul bir kötülük yapmak isteyip de yapmazsa nihayet o kötülük yazılmaz. Fakat o kimseye bir de iyilik yazılması nereden gerekiyor?’ diyenler olmuştur. Onlara: ‘Kötülükten vazgeçmek, bir iyiliktir’ diye cevap verilmiştir.”
Bir hayırlı amele karşı on sevap verilmesi, yüce Allah’ın “Her kim bir iyilikle gelirse o iyiliğin on misli vardır” (En’am: 6/160) ayetinden yedi yüze kadar katlanması, “Mallarını Allah yolunda infak eden kimselerin misali, yedi başak sürerek her başakta yüz danesi bulunan bir ekin danesi gibidir. Allah, dilediğine daha da katlar” (Bakara: 2/261) ayetinden mülhemdir.
Ayette “Allah, dilediğine daha da katlar” buyurulması; bunun, Allah’ın dilemesine kalmış bir iş olmasındandır. Allah dilerse bundan fazlasını da ihsan eder.Ebu Hureyrc (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de, insanların, kanları ve malları hususunda kendisinden emin olduğu kimsedir. ”Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) burada kemale erme anlamında “müslümanı” ve “mümini” tanımlamaktadır. Yoksa eliyle ve diliyle başkasına zarar veren Müslüman kişi kafir olmaz. Başkalarına zarar vermemek, güvenliği bozmamak gibi güzel özelliklerin kamil anlamdaki Müslüman kişide bulunduğunu belirtmektedir.