Tag Archives: islam nedir

Din Nedir?

Din kelimesi sözlükte “ceza, hesap, kaza, siyaset, itaat, mükâfat, boyun eğme, hüküm, makbul ibadet, millet, şeriat” gibi çeşitli anlamlara gelir. Âlimlerimiz, “din”i şu şekilde tarif etmişlerdir: “İnsanları kendi irade ve ihtiyarlarıyla bizzat hayra sevk eden İlâhî kanunlar mecmuası.” Bu ilahî kanunlar mecmuası, Allah tarafından gönderilen fevkalâde donanımlı insanlar olan peygamberler tarafından tebliğ ve temsil edilmiştir.

İslam

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Sizden herhangi bir kimse (gerçek anlamda) Müslüman olursa, işleyeceği her iyilik on katı ile yedi yüz katına kadar kat kat yazılır. Yapacağı her kötülük ise aynıyla yazılır. Bu durum, ta Allah’a kavuşuncaya kadar devam eder.” Aynî konuyla ilgili olarak şöyle der:… Read More »