Zeytinyağı Hakkında Hadisler

By | 10 Kasım 2014

zeytinyagi-hakkinda-hadislerKur’an’da şöyle geçer: “…Bu ne yalnız doğuda ne de yalnız batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yakılır. ”

• Tirmizî ve İbn Mâce’de Ebu Hureyre hadisinde Hz. Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurur:

“Zeytinyağı yiyiniz ve onunla yağlanınız. Çünkü o bereketli (mübarek) bir ağaçtandır. “

Beyhakî ve yine İbn Mâce’de İbn Ömer’den Hz. Peygamber’in -sallallâhu aleyhi vesellem-:

‘Zeytinyağını katık edininiz ve onunla yağlanınız. Çünkü o mübarek (bereketli) bir ağaçtandır.” buyurduğu nakledilir.

Açıklama:

Zeytinyağı birinci derecede sıcak ve rutubetli özellik arzeder. “O kurudur.” diyenler hata etmişlerdir. Zeytinyağı elde edildiği zeytine göre değişik özellik arzeder. Olgun zeytinden elde edileni, en iyisi ve kalitelisidir. Henüz ham olan zeytinlerden elde edilen zeytinyağında, soğukluk ve kuruluk özelliği vardır. Kırmızı zeytinden elde edileni ise, ikisi arası bir özellik arzeder. Siyah zeytinden olanı itidalli olarak ısıtır ve rutubet verir, zehirlere karşı fayda verir, karnı bırakır, solucanı düşürür. Eskisi yenisinden hem ısıtma hem de çözücü özellik arz etme bakımından daha şiddetlidir. Su ile çıkarılan zeytinyağı daha az hararetli, daha hoş ve daha faydalıdır. Bütün nevileri cildi yumuşatır ve saçın ağarmasını yavaşlatır.

Tuzlu zeytin suyu, ateş yanıklarının kabarmasını önler, diş etlerini güçlendirir. Zeytin yaprağı kızıla, ısırgıya (karıncalanma), kirli yaralara, kızamığa iyi gelir ve teri önler. Zeytinin faydaları bu zikrettiklerimizden kat kat fazladır.