İtikaf Nedir?

By | 10 Kasım 2014

itikaf_nedir_nasil_yapilirİtikaf: Bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme. Akıl bâliğ veya temyiz kudretine sahip bir müslümanın beş vakit namaz kılman bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması anlamında bir fıkıh terimi.
İtikâf, Kur’an ve sünnetle sabittir. Kur’an’da Ramazan ayının gecelerinden söz edilirken; Camilerde itikâfta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın…” (el- Bakara, 2/187) buyurulur. Başka bir ayette itikâf ibadetinin daha önceki ümmetlerde de yapıldığına işaret edilir. Hz. Peygamber’in özellikle Ramazan içinde ve Ramazanın son on gününde itikâf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır. Hz. Aîşe’nin şöyle dediği nakledilmiştir: “Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ramazan’ın son on gününde itikâfa girerlerdi. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber’in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir”
Ebu Hanıfe’ye göre içinde beş vakit namaz kılınan her mescidde itikâfta bulunmak caizdir