Şevval Ayından Altı Gün Oruç Tutmak

By | 10 Kasım 2014

Mübarek Geceler Nasıl İhya EdilirEbu Eyyûb el-Ensârî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kim Ramazan orucunu tutup sonra da buna Şevval’den altı gün oruç daha eklerse, bütün sene oruç tutmuş gibi sevab kazanmış olur.”
Bugün Müslümanlar genel olarak iki çeşit takvim kullanmaktadırlar:
1. Güneş Takvimi: 365 gün 6 saat ve 12 aydır.
2. Kameri Takvim: 355 gün ve 12 aydır.
Kameri takvimde aylar, 29 yada 30 gündür, Kameri takvim, Güneş takviminden 10 gün önce geldiğinden Ramazan ve hac aylarının vakitleri her yıl değişir. Kameri takvim, 36 yılda bir devir yapması sebebiyle Ramazan ve hac ibadetleri; bazen yaz, bazen kış ve bazen de diğer mevsimlere rastlar. Müminler, ilk dönemden beri oruçlarını, haclarını ve dini hükümlerini hep Kameri takvim hesabıyla yaparlar. Bir yılda 12 ay olduğu hususu, Tevbe: 9/36’da geçmektedir.
Hadis; Ramazan orucundan sonra Şevval ayı içerisinde 6 gün daha nafile oruç tutmayı teşvik etmektedir. Böylece bir yıllık oruç tutmanın sevabı vaad edilmektedir. Alimler, bu hususu, şu şekilde açıklamışlardır:
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de her bir hayır amelinin on misliyle kabul edileceğini (En’âm: 6/160) bildirmektedir. Öyleyse Ramazan ayında tutulan oruç, 10 ile çarpıldığında 10 ay eder. Şevval ayında tutulan 6 oruç ise, 10 ile çarpıldığında 2 ay eder. Sonuç itibariyle; Ramazan orucu + 6 günlük Şevval orucu = 12 ay eder. Bu da, bir yıla denk gelir.
Bu orucu, Şevval ayının çeşitli günlerinde tutan yada Şevval ayının ortasına veya sonuna bırakan dahi peşi peşine tutmuş gibi sevaba nail olur.
Hanefiler, Ramazan bayramından sonra Ramazan orucuna Şevval’den 6 gün eklemenin mendub olduğunu belirtmişlerdir.