Yolculuk Sırasında Namazı Kısaltmak

By | 5 Kasım 2014

yolculuk-sirasinda-namazi-kisaltmakEnes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’le birlikte öğle namazını Medine’de dört rekat kıldım. Mekke’ye doğru yola çıktı. Medine’den 6-7 mil uzaklıkta olan Zu’l-Huleyfe’de ikindi namazını iki rekat kıldı.”
Hadis, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yolculuğa çıkmadan önce farz namazları tam kıldığı, yola çıktıktan sonra ise dört rekatlı farz namazları ikişer rekat kıldığını göstermektedir.
Nâfi’ (radıyallâhu anh)’den rivâyet edilmiştir:
“Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh), hacca veya umreye giderken Zulhuleyfe’de namazı kısaltırdı.”
Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh) ile Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) sabah namazında bir ay boyunca rükudan sonra bazı kabilelere kunut okudu.”
Haşan b. Ali (radıyallâhu anhumâ)’dan rivayet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bana vitir namazında okuyayım diye şu söz¬leri öğretti:
“Allahumme’hdinî fîmen hedeyte ve âfinî fîmen âfeyte, ve tevellenî fîmen tevelleyte ve bârik lî fîmâ e’tayte ve kmî şerre mâ kadayte inneke tekdî ve lâ yukdâ aleyke ve innehu lâ yezillu men vâleyte ve lâ yeizzu men âdeyte tebârekte Rabbenâ ve teâleyte Allahım! Hidayete erdirdiklerin içerisinde beni de hidâyete erdir. Afiyet verdiklerin arasında bana da afiyet ver. Gözettiklerinin içinde beni de gözet. Verdiğin şeylerde benim için bereket kıl. Hükm/takdir ettiklerinin şerrinden beni de koru. Şüphesiz sen hüküm/takdir edersin. Senin takdirine karşı gelinmez. Senin işinin üzerine aldığın kişi alçalmaz ve senin düşman olduğun da şeref bulmaz. Rabbimiz! Senin hayrın çoktur. Sen, sana layık olmayan şeylerden münezzehsin.”
Ali b. Ebi Tâlib (radıyallâhu anh)’tan rivayet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) vitrin sonunda: “Allahümme! Innî eûzu bi ridâke min suhtike ve bi muâfâtike min ukûbetike ve eûzu bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike” Allahım! Senin gazabından rızana, cezandan affına, senden sana sığınırım. Layık olduğun gibi senin övgülerini sayamam. Sen kendini nasıl övdünse öylesin” diyerek dua ederdi.”