Yetimin Malını Ticarette Değerlendirmek

By | 11 Kasım 2014

öksüz ve yetim hakkıAmr b. Şuayb, babası yoluyla dedesi (Abdullah ibn Amr) (radıyallâhu anh)’dan rivâyet etmiştir:
“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), insanlara hitap ederek:
– ‘Dikkat edin ki! Kim malı olan bir yetimin velisi olursa o malı ticarette değerlendirsin, o malı zekatın yiyip tüketmesine bırakmasın’ buyurdu.”
İmam Mâlik (rahmetullâhi aleyh)’ten rivâyet edilmiştir:
“Ömer ibnu’l-Hattâb:
– ‘Yetimlerin mallarıyla ticaret yapın ki, zekat onları yiyip bitirmesin’
dedi.”