Yetimi Sofraya Davet Etmenin Şeytanı Uzaklaştırması

By | 7 Eylül 2014

pardesu

 

yetim-projesiAllah Resûlü sallallâhu aleyhi vesellem buyurdu: “Sofralarında yetim bulun­duran kimselerin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz”

Ebû Hureyre radıyallâhu anh’dan rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:

— Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem buyurdu ki:

“— Müslümanlar hakkında evlerin en hayırlısı, içinde kendisine iyi bakılan bir yetimin bulunduğu evdir ve müslümanlar hakkında evlerin en kötüsü, içinde kendisine fenalık edilen bir yetimin bulunduğu evdir. Ben ve yetimin bakıcısı, cennette şu iki gibiyiz.” Peygamber iki parmağını gösteriyordu.

Açıklama:

Anlaşılıyor ki, yetime yapılan ihsan ve iyiliğin sevabı ne kadar çoksa, aksine olarak ona yapılacak fenalığın ve kötü muamelenin günahı da çok ağırdır. Bu­nun için gerçek mümin olan, yetimin hakkına tecavüz etmez, ona iyilikten başka bir şey düşünmez ve yapmaz. Bu herkes için bir düstur olmalıdır.

• Abdurrahman İbni Ebzâ’dan işitildiğine göre, Davud ‘un şöyle dediğini anlatmıştır:

“— Yetim, için, şefkatli baba gibi ol; ve bil ki, ektiğin gibi, öylece biçersin. Zenginlikten sonra fakirlik ne çirkin! Bundan daha fenası veya daha çirkini de hidayetten sonra sapıklıktır.

Arkadaşına va’d ettiğin zaman, ona va’d ettiğini yerine getir. Eğer bunu yap­mazsan, seninle arkadaşın arasına düşmanlık girer. Bir de, kendisi için hatırla­dığın bir işte sana yardım etmeyen ve (kendin için lüzumlu bir işi) unuttuğun zaman onu sana hatırlatmayan bir arkadaştan Allah’a sığın.”