Tag Archives: yetim kızı

Ölünün Aile Halkı İçin Yemek Hazırlamak

  Abdullah b. Cafer’den demiştir ki: Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem: “Caferin (ev) halkına yemek hazırlayınız. Çünkü onların başına kendilerini meşgul eden bir iş gelmiştir.” Buyurdu.   Açıklama: Hz. Peygamber bu sözü hicretin sekizinci senesinde vukua gelen Mute mu­harebesinde, Hz. Cafer’in şehid olduğu haberini aldığı zaman söylemiştir. Bi­lindiği gibi, sözü geçen savaşta Hz. Cafer’le birlikte Hz.… Read More »

Yetimi Sofraya Davet Etmenin Şeytanı Uzaklaştırması

  Allah Resûlü sallallâhu aleyhi vesellem buyurdu: “Sofralarında yetim bulun­duran kimselerin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz” Ebû Hureyre radıyallâhu anh’dan rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: — Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem buyurdu ki: “— Müslümanlar hakkında evlerin en hayırlısı, içinde kendisine iyi bakılan bir yetimin bulunduğu evdir ve müslümanlar hakkında evlerin en kötüsü, içinde kendisine fenalık edilen… Read More »

Kendi Yetiminin Geçimini Sağlayanın Fazileti

  Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’in zevcesi Aişe radıyallâhu anhâ şöyle dedi: “— Yanında iki kızı bulunan bir kadın bana gelip, benden (dilenerek) istedi. Yanımda tek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Bu hurmayı ona verdim. O da bunu iki kızına böldü. Sonra kalktı çıktı. Arkasından Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem (eve) girdi. Ben de hâdiseyi ona… Read More »

Yetimin Geçimini Sağlayanın Fazileti

  Ebû Hureyre radıyallâhu anh yolu ile Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’den şu hâdis-i şerif rivayet edilmiştir: “— Dul ve fakirlerin ihtiyacına koşan, Allah yolunda cihad edenlerle, gün­düzün oruç tutup, geceyi ibadetle geçiren gibidir.” Açıklama: Dul ve yetimler, fakir miskinler için geçimlerini sağlayan bir kimse bulun­madığı zaman onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlarla meşgul olup, dertlerine deva… Read More »

Yetim Kalanı Geçindirenin Fazileti

  Ehl İbn Sa’d’dan, Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Ben ve yetime bakan kişi cennette böyleyiz, buyurdu ve bu arada şehadet parmağı ile orta parmağını işaret etti.” Açıklama: “Yetimin ihtiyaçlarını gözetip terbiye eden kimsenin fazileti”. Onu eğiten, ter­biye eden ve onun ihtiyaçlarını, nafakasını karşılayan kimsenin fazileti, demektir. “Ben ve yetime bakan kişi” onun işlerini… Read More »