Yattıktan Sonra Kur’ân ve Dua Okunabilir mi?

By | 4 Şubat 2015

yattiktan-sonra-kuran-ve-dua-okunabilir-miYatağa girmeden önce duâ etmek, İhlâs, Fe- lâk, Nâs sûreleri gibi duâ âyetlerini okumak Peygamberimiz Efendimizin devamlı âdetlerindendi. Hadis kitaplarında bu hususta pek çok hadis mevcuttur. Bu duaları yatmadan önce okumak mümkün olduğu gibi, yattıktan sonra da okumak câizdir.

Hz. Âişe Vâlidemiz, Peygamberimizin (a.s.m.) yatmadan önce neler yaptığını şöyle anlatır:

“Resulullah (s.a.v.) her gece yatağına girdiği vakit iki elini birleştirir, onlara üfler, daha sonra, ‘Kul hüvallahu ehad,’ ‘Kul eûzü bi-Rabbi’l- felâk,’ ‘Kul eûzu bi-Rabbi’n-nâsi’yı okur, sonra başından ve yüzünden başlayarak yetişebildiği yere kadar vücudunun her tarafını elleriyle meshederdi. Bunu üç defa yapardı.”

Berâ bin Âzib (r.a.) de Peygamberimizden (a.s.m.) şu meâlde bir hâdis-i şerif rivâyet eder:

“Yatağına gireceğin zaman namaz için abdest alır gibi abdest al, sonra sağ tarafına yat ve şöyle duâ et:

“Allah’ım nefsimi Sana teslim ettim. Seni sevdiğim ve Senden korktuğum için sırtımı Sana dayadım. Ancak Sana sığınır ve ancak Sana ilticâ ederim. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin resûlüne iman ettim.’

“Şayet bu gece ruhunu teslim edersen İslâm üzere, imanlı olarak görürsün. Son söylediklerin bunlar olsun.”
Her iki hadiste de görüldüğü gibi bu duâlar yatağa girildikten sonra okunmaktadır.

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) duâ mânâsındaki sûreleri oturdukları yerde okuyup mübârek vücutlarını meshettikleri gibi, ikinci hadiste geçen duâyı da yattıktan sonra okudukları anlaşılmaktadır.

Bu durumda yatmadan önce okumak mümkün olduğu gibi, yattıktan sonra da okumak câizdir.
el-Feteva’l-Hindiyye’de bu hususta şöyle bir kayda yer verilir:

“Yan tarafını yere vererek Kur’ân okumakta bir beis yoktur. Ancak bu esnâda ayakları uzatmayıp toplamak gerekir.
“Yatağa girdikten sonra Kur’ân’dan bir sûre ve âyet okumakta da bir mahzur yoktur. Fakat bu esnâda başını yorganıyla kapatmaması gerekir. Çünkü yorgan bir nevi elbise hükmüne geçmektedir.”