Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?

By | 4 Şubat 2015

teheccud-namazi-nasil-kilinir   Teheccüd namazım bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılmak daha faziletli ise de, yatağa girmeden önce teheccüd niyetiyle namaz kılmak da mümkündür. Bu namaz iki rekâttan sekiz rekâta kadar kılmabilir.Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra bir miktar uyuyup kalkınca kılınan bir gece namazıdır. İslâmm ilk devirlerinde henüz beş vakit namaz farz kılınmadan önce teheccüd namazı bütün mü’minlerin üzerine farzdı.

Miraç’la birlikte beş vakit namazın farziyeti sâbit olunca, teheccüd namazı ümmet için nâfile bir namaz olarak kalırken, bir Peygamber
hassası olması cihetiyle sadece Peygamberimiz (a.s.m.) için farziyeti devam etti.Bu da İsrâ Sûresinin 79. âyetinde beyan edilmiştir. Çünkü sadaka ve zekât almaması ve nikâh gibi bazı meselelerde sadece Peygamberimize (a.s.m.) has, onun zatına mahsus ibadetler vardır. Teheccüd namazı da bunların içine dahildir.Bu namaz iki rekâttan sekiz rekâta kadar kılınabilir. Yani, imkân nisbetinde iki, dört, altı ve sekiz rekât olarak kılınabilir. Mutlaka sekiz rekât kılınacak diye bir mecburiyet yoktur. Bu namazı insan kendi evinde kılabildiği gibi, gece çalıştığı işyeri, fabrika gibi yerlerde uygun bir vakitte de kılabilir.

Teheccüd namazının fazileti hakkında pek çok hadis rivayet edilir. Bu hadislerden birisinin meâli şöyledir:
“Gecenin üçte birisi kalınca her gece Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ şafak sökünceye kadar şöyle buyurur:
“Kim Benden bir şey isterse ona vereyim. Kim Bana duâ ederse onun duâsına icabet edeyim. Kim istiğfar ederse, ona mağfiret edeyim.”
Hadisin râvisi Ebû Hüreyre şu cümleyi ekler:
“Bunun içindir ki, Sahabiler gece sonunda namaz kılmayı gecenin evvelinden daha çok severdi.”
Teheccüd namazını bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılmak daha faziletli ise de, yatağa girmeden önce teheccüd niyetiyle namaz kılmak da mümkündür.Bununla birlikte İbni Mâce’de ve Halebî-i Sagu’de kaydedildiğine göre, Peygamberimiz (a.s.m.) vitir namazından sonra oturarak iki rekât nafile namaz kılardı. Birinci rekâtta “İzâ zülzileti’l-ardu” Sûresini, ikinci rekâtta ise “Kul yâ eyyühe’l kâfirûne” Sûresini okurdu.Bu hadisin izahında muhaddisler, bu namazı Peygamberimizin (a.s.m.) her zaman kılmayıp birkaç kere kıldığını söylemektedirler.
“Geceleyin kıldığınız namazın sonunu vitir yapın” mealindeki hadisinden de anlıyoruz ki, vitir namazıyla geceleyin kılınacak namaz tamamlanmış olmaktadır. Fakat teheccüd namazı müstesnadır. Çünkü, teheccüd namazı uyuduktan sonra kalkarak kılman husûsî bir namazdır.