Vacib Kurbanın Çeşitleri

By | 18 Eylül 2014

Vacib Kurbanın Çeşitleri         a) Zengine ve fakire vacib olan kurban.
Bu kurban, “Allâh (Celle Celâluhû) için bir koyun kurban etmek, üzerime hak olsun” denilerek, adanan kurbandır.
Bu sözü söyleyen ister zengin olsun ister fakir, bir koyun kurban etmesi vacib olur.
Bu sözü fakir iken söyler sonra bayram gülerinde zengin olursa, iki kurban kesmesi gerekir.
Birisi adak kurbanı, diğeri zengin olduğu için kesmesi vacib olan kurban.
b) Fakire vacib olup, zengine vacib olmayan kurban.
Fakir bir kimse kurban etmek niyetiyle bir koyun satın alacak olsa, bu koyunu kurban olarak kesmesi onun üzerine vacib olur.
Çünkü kurban kesmesi vacib olmayan bir kimsenin, kurban kesmek maksadıyla bir koyun alması, kendisine bu işi vacib kılması mesabesindedir.
Bu, örfte kurban kesmeyi adamak anlamına gelir. Şayet bir insanın koyunu olsa ve onu kurban etmeye niyet etse veya bir koyunu satın alırken, kurbana niyet etmese, sonra onu kurban etmeye niyet etse, ister zengin olsun ister fakir, onu
kurban etmesi vacib olmaz.
c) Zengine vacib olup, fakire vacib olmayan kurban.

Adak niyeti ve kurban için satın alma kastı olmaksızın kurban bayramı günlerinde vacib olan kurbandır.