Ticaret Mallarının Zekâtı Ne Kadardır?

By | 12 Haziran 2015

ticaret-mallarinin-zekati-ne-kadardir    Her tür ticaret malı zekâta tabidir. Bunlara uruz denir ki arz’ın çoğuludur. Hayvan ve nakit para dışındaki mallar manasınadır.
Gerek ölçekle, gerek tartıyla, gerek metreyle, gerek sayıyla, gerek kıymeti üzerinden değerlendirilerek, gerek başka şekilde satılan ticari mallar arasında herhangi bir fark yoktur.
Hayvan ve nakit para dışındaki mallar, ticaret için olmadıklannda zekâta tabi olmazlar. Bu bakımdan inci, yakut gibi mücevherler zekâta tabi değildir- Ancak, satıcı onlara da ticaret niyetiyle sahiplenmiş olursa, zekâtını vermesi gerekir.
Nisabda, altın ve gümüş, -para olmada ortak Özelliğe sahip olduklarından- kıymet olarak birbirine eklenebileceği gibi, ticaret mallarının değeri de altın ve gümüşe eklenebilir.
Altın ve gümüşün zekâtı yerine, onların kıymeti tutarında ticaret malı vermek sahihtir.
Ticaret niyetiyle edinilen hayvanlar da, her ne kadar diğer ticaret malları gibiyse de, hayvanların zekâtı ile ticaret mallarının zekâtı, sebep ve sayı bakımından farklı olduğundan birinin yıl hesabı diğerine eklenemez.
Ticaret mallarının zekâtı, kıymeti ile verilebileceği gibi, bizzat kendi cinsinden de verilebilir.
Nisab miktarına ulaşan alacağın üzerine de zekât düşer. Bu hususta alacak üç kısımdır:
a) Kuvvetli alacak,
b) Orta kuvvette alacak,
c) Zayıf alacak.
Kuvvetli alacak:
Ödünç verilen ve ticaretten doğan alacaktır. Borçlu olduğunu kabullenen ve onu ödemeye gücü yeten kimsede olan, hatta borçlu olduğunu kabul eden, fakat ödeme gücü olmayan veya mahkeme kararı ile iflas ettiğine hükmedilen kimsede olan alacak, alacaklı kişi tarafından alındığında, geçmiş yılların zekâtının verilmesi gerekir.
Orta kuvvette olan alacak:
Ticaret için olmayan malın bedelinden olan alacaktır.
Bu çeşit malların parası müşteride borç olarak kalıp üzerinden sene geçerek nisab miktarı alınmadıkça zekât gerekmez.
Zayıf alacak:
Bir şeyin karşılığı olmaksızın zimmette kalan şey’dir.
Meselâ; mehir, vasiyet, muhala’a malı, kasden öldürmeden sonra bir miktar para üzerine anlaşma yapılan mal, diyet gibi alacaklardan, nisab miktarına ulaşan bir meblağ alınıp üzerinden bir sene geçmedikçe zekât verilmez.