Hac ve Umrenin Yasaklarının Ceza ve Kefaretleri

By | 12 Haziran 2015

hac-ve-umrenin-yasaklarinin-ceza-ve-kefaretleriHac yaparken işlenen cinayetlerin bazıları haccın bozulmasını ve gelecek yıl kazasını gerektirirken, bazıları da çeşitli ceza ve kefaretleri gerektirir. işlenen cinayetin durumuna göre ödenmesi gereken kefaret ve cezaları şöyle sıralayabiliriz.
* Kaza
* Bedene (büyük baş hayvan kurban etmeyi gerektiren cinayetler)
* Dem (Küçük baş; koyun veya keçi kurban etmeyi gerektiren cinayetler)
* Sadaka (fitre miktarı sadaka vermeyi gerektiren cinayetler)
* Tasadduk (Fitre’den daha az bir miktar sadaka vermeyi gerektiren cinayetler)
* Bedel ödeme
* Oruç (oruç tutmayı gerekli kılan cinayetler)