Tevbe Namazı

By | 5 Kasım 2014

tevbe-namaziAli b. Ebi Tâlib (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

Bir kimse bir günah işler de sonra güzelce bir biçimde abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah’tan bağışlanma dilerse Allah o kimseyi mutlaka bağışlar’ buyururken işittim. Sonra da Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– “Onlar kötü bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı anarlar, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah’tan başka bağışlayan kim vardır? Onlar, yaptıklarında bile bile direnmezler” (Al-i İmrân: 3/135) ayetini okudu.”

“Ben, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’den bir şey duyduğum zaman Yüce Allah’ın dilediği ölçüde onunla amel etmeye çalışan biriyim. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in sahabilerinden birisi, bana bir hadis rivâyet etse ondan yemin etmesini ister, yemin ederse rivâyet ettiği hadisi kabul ederim. Ebu Bekr -o doğru söyler- bana şöyle haber verdi: Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellemj’i:

Günah ve çirkin sayılan işleri yapmaktan kaçınmak dinimizin emridir. Bununla birlikte insanlar suç ve günah işleyebilirler. Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şeriflerde bir günah işlenmesi durumunda, kişinin günahta ısrar etmeyerek hemen tövbe etmesi gerektiği ve Allah’ın içten yapılan tövbeleri kabul edeceği belirtilmiştir. Esasen tövbe ve istiğfarda bulunmak için günah işlemiş olmak gerekmez.
Peygamberimiz, geçmiş-gelecek günahlarının affolunduğu/affedileceği bildirildiği halde, günde yetmiş kere, yüz kere tövbe istiğfarda bulunmuştur, özellikle mübarek gecelerde ve seher vakitlerinde olmak üzere, kıldığı namazların sonunda selâm vermeden önce ve selâmdan sonraki tesbîhatın ardından kulun tövbe ve istiğfarda bulunması durumunda, Cenâb-ı Allah’ın bağışlaması umulur.