Baş ile Olmazsa Göz ile İma Olur mu?

By | 5 Kasım 2014

rüyada göz görmek

İbn Useymin Hoca efendi’ye (rh.a) bunu sorduğumda şöyle cevap verdi: Başıyla ima edemeyenin gözüyle ima etmesi hakkında sahih bir hadis yoktur. Fakihlerin bu konuda zikrettikleri hadis zayıftır. Onun için İbn Teymiyye (rh.a) gözle ima ederek namaz kılmayı caiz görmemiştir. Konu hakkında sahih hadis gelmediğine göre, gerçekten de hastanın gözüyle namaz kılmasının caiz olmaması gerekir. Çünkü bu bir ibadettir, dolayısıyla şeriatın izni gerekir. Buna binaen diyoruz ki; başıyla ima etmekten aciz kalırsa namazın hareketleri ondan düşer ve sadece kalbiyle (rükuyu, secdeyi vs. hayal ederek) namaz kılar.