Tek Ayakkabı İçerisinde Yürüme İle İlgili Hadisler

By | 12 Aralık 2014

tek-ayakkabi-icerisinde-yurume-ile-ilgili-hadislerEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Sizden birisi ayakkabı giyeceği zaman (giymeye ilk önce) sağ ayağıyla başlasın. Çıkaracağı zaman sol ayağıyla başlasın. (Giydiği zaman) ayakkabılarının her ikisini birden giysin. (Çıkardığı zaman) her ikisini birden çıkarsın.”

(Buhârî, Libâs 40; Müslim, Libas 67 (2097); Ebu Dâvud, Libâs 41 (4136); Tirmizî, Libâs 34 (1775); Nesâî, Zînet 118; İbn Mâce, Libâs 29 (2617); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/424, 443, 477, 480, 528)