Resim Yapmak İle İlgili Hadisler

By | 12 Aralık 2014

resim-yapmak-ile-ilgili-hadislerAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Şu suretleri yapan kimseler kıyamet gününde azab olunurlar. Onlara:

– ‘Haydi yaptığınız şu suretlere can verin’ denilir.”

(Buhârî, Libas 89; Müslim, Libas 97 (2108); Nesâî, Zinet 112)

Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: “Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellemj’i şöyle buyururken işittim:

“Her ressam cehennemdedir. Allah, ressamın yaptığı her surete kıyamet gününde hayat verecek ve o canlı suret de cehennemde kendini yapan sahibine azab edecektir.”

(Buhârî, Büyü’ 104; Müslim, Libas 99 (2110); Nesâî, Zinet 114, es-Sünenü’l-Kübrâ, (9785); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/308, 317, 360)

Abdullah ibn Mes’ud (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kıyamet günü insanlardan en şiddetli azaba uğrayacak olanları, resim/ suret yapanlardır.”

(Buhârî, Libas 89; Müslim, libas 98 (2109); Nesâî, Zinet 114; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/375,426)