Tedavi Amaçlı Muska Takmanın Nehyedilmesi

By | 4 Kasım 2014

muska• Abdullah (b. Mes’ud)’un hanımı Zeyneb’den şöyle dediği rivayet olunmuştur:

Abdullah (b. Mes’ud): Ben Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-‘i ” (İçerisinde sihre ya da küfre ihtimali bulunan anlaşılmaz sözleri) okuyarak (hasta) tedavi etmek, muska takmak ve sevgi ilacı yapmak şirktir” buyururken işittim, dedi.

(Zeyneb, sözlerine devamla) dedi ki:

(Bunun üzerine ben Abdullah’a dönerek; “Acaba Resûlullah -sallallâhu aleyh: vesellem- bunu niçin söylüyor? Vallahi (benim) gözüm (bir ağrıdan dolayı) çapaklanıyordu da ben (tedavi için) falanca yahudiye gidip geliyordum (o da) bana okuyordu. (Bu sayede gözümün ağnsı) dindi” dedim.

Abdullah da (şöyle) cevap verdi:

Bu şeytanın işinden başka bir şey değildir. (Şeytan seni buna inandırmak için senin) gözünü eliyle (devamlı) dürtüyor (ve onu ağrıtıyor). Sen (Yahudinin yanına varıp da Yahudi senin) gözüne okuyunca (şeytan elini) gözünden çekiyor. Oysa senin sadece Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-’in dediği gibi;

“Ey tüm insanların Rabbi (olan Allah’ım. Benden) bu sıkıntıyı gider, (yegâne şifa verici sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. (Bana) hiç hastalık bırakmayacak bir şifa ver” diyerek dua etmen sana yeter.