Aşırı Sıcaklık Olduğu Zaman Namazı Serinliğe Bırakmak

By | 4 Kasım 2014

Aşırı -Sıcaklık -Olduğu -Zaman- Namazı- Serinliğe -BırakmakEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Sıcak arttığında (öğlen) namazını serinliğe bırakın. Çünkü sıcağın şiddeti, cehennemin kaynamasından dolayıdır.”

Ebu Saîd el-Hudrî (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Öğle namazını serinliğe bırakın. Çünkü sıcağın şiddeti, cehennemin kaynamasından dolayıdır.”
Bu hadis; yaz aylarında öğle namazını, ortalık serinleyinceye kadar ertelenmesi tavsiye edilmektedir. Yalnız öğle namazının ortalık serinleyinceye kadar ertelenmesinin hikmetinin ne olduğu konusunda ihtilaf edilmiştir. Bazı alimlere göre; geciktirme, meşakkati uzaklaştırmak içindir. Çünkü sıcak, huşuya engel olur. Bazılarına göre ise; sıcağın şiddetlendiği bu vaktin, azabın yayılma vakti olmasıdır. Bazılarına göre ise nedenini araştırmak lüzumsuzdur. Çünkü namazı serinliğe bırakmayı bizzat Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) bildirmiştir. Öyleyse bununla ilgili araştırmanın bir anlamı yoktur.Bu hükmün; sadece cemaati mi, yoksa tek başına kılanları da kapsayıp kapsamadığı konusu ihtilaflıdır. Fakat hadisin zahirine göre; cemaat ile tek başına kılan kimse arasında fark yoktur.
Alimler, cehennemin kükremesini iki şekilde açıklamışlardır:
1. Bu, bir teşbih ve temsildir. Yani öğle vaktinin sıcağı, cehennemin kükremesi gibi şiddetli olur.
2. Bu söz, hakiki manasında kullanılmıştır. Öğle vaktindeki şiddetli sıcak, cehennemin kükremesinin etkisiyledir. Nevevî, bu görüşü savunanlar içerisinde yer almaktadır.