Tag Archives: yeme içme adabı

Giyinme ile İlgili Hükümler

Çenesinin altından geçirmeden başına tülbent sarmak mekruhtur. Çenesi altından geçirerek tülbent sarmak ise müstehabdır. • Araplann giyim kuşamına aykırı olan ve yabancıların giyim tarzına benzeyen bütün giyim kuşam türleri mekruhtur. • Eteği, gereğinden uzun olan elbise giyinmek mekruhtur. Çünkü Hz. Peygamberin (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Müslümanın peştemalı, diz ortasına kadardır. Diz ortası ile topuklar arasında… Read More »

Mendub Olan Giyinme

Mendub olan giyinmenin de iki türü olup biri Allâh hakkı, diğeri insan hakkı ile ilgilidir: Allâh hakkı ile ilgili olan, insanların topluca bulunduğu yerlerde omzu örtecek bir giysi (ridâ) giyinmektir. Dolayısıyla cuma namazlarında ve bayramlarda üzerinden güzel elbiseleri eksik etmemelidir. İnsan hakkı ile ilgili olan ise insan içine çıkacağı zamanlarda, zinet olarak mubah elbiseler giyinmektir.… Read More »

Farz Olan Giyinme

Farz olan giyinme iki türlü olup bunlardan biri Allâh hakkı ile; diğeri yalnızca insan hakkı ile ilgilidir. Allâh hakkı ile ilgili olan giyinme, avretini insanların gözünden saklamaktır. İnsan hakkı ile ilgili olan giyinme ise, soğuktan, sıcaktan ve zarar veren diğer şeylerden korunacak şekilde giyinmektir. Bu da farz olup terk edilemez. Çünkü bunu terk eden kişi,… Read More »

Giyinme Kuralları Nelerdir?

Giyinme kurallan beş çeşittir: a) Bütün mükelleflere haram olan; b) Bazılarına haram olup bazılanna olmayan; c) Mekruh olan, d) Mübah olan ve e) Kaçınılması güzel olan. A) Herkes İçin Haram Olan Giyinme Gasb edilmiş elbise giyinmek herkese haramdır. B) Bazı Mükellefler İçin Haram Olan Giyinme İpek elbise giyinmek bazı mükelleflere helâl olup diğerlerine değildir. Şöyle ki kadınların… Read More »

Yeme ve İçme Adabı

• Yemek yiyenin yemeden önce Besmele çekmesi ve yedikten sonra “elhamdülillâh” demesi güzel olur. İçerken de böyledir. Çünkü bu, yemeğin bereketini artmr ve Şeytanı uzaklaştırır. Zira sahabe, Hz. Peygamber’e (s.a.v.), “Ey Allâh’ın elçisi! Biz yiyoruz, yiyoruz, yine de doymuyoruz” demişlerdi. Bunun üzerine Allâh Rasûlü (s.a.v.), “Ayrı ayrı yiyor olmayasınız” buyurdu. Onlar, “Evet, ayn ayn yiyoruz”… Read More »