Yeme ve İçme Adabı

By | 30 Mart 2015

yeme-ve-icme-adabi• Yemek yiyenin yemeden önce Besmele çekmesi ve yedikten sonra “elhamdülillâh” demesi güzel olur. İçerken de böyledir.
Çünkü bu, yemeğin bereketini artmr ve Şeytanı uzaklaştırır.

Zira sahabe, Hz. Peygamber’e (s.a.v.), “Ey Allâh’ın elçisi! Biz yiyoruz, yiyoruz, yine de doymuyoruz” demişlerdi. Bunun üzerine Allâh Rasûlü (s.a.v.),

“Ayrı ayrı yiyor olmayasınız” buyurdu. Onlar,
“Evet, ayn ayn yiyoruz” dediler. Hz. Peygamber (s.a.v.),

“Yemeği topluca yiyin ve Allah’ın adını anın ki yemeğiniz bereketlensin ” buyurdu.
Yine Câbir b. Abdullah, Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Bir kimse evine girerken ve yemeğini yerken Allah’ın adını anınca Şeytan, zürriyetine ‘Sizin burada ne kalacak yeriniz, ne yiyecek yemeğiniz var’ der. Eve girdiğinde Allâh ‘in adını anmazsa Şeytan, ‘Haydi bakalım, kalacak yeri buldunuz’ der. Adam, yemeğe oturunca Allah’ın adını anmazsa Şeytan ‘Ne mutlu size! Hem kalacak yer, hem yiyecek yemek buldunuz’ der. ”

Huzeyfe b. Yemân’ın (r.a.) şöyle dediği nakledilmiştir:

Allâh Rasûlü (s.a.v.) ile birlikte yemeğe oturduğumuzda O, elini uzatmadıkça biz uzatmazdık. Yine bir gün Allâh Rasûlü ile birlikte sofradaydık.
Bedevinin biri, arkasından itilircesine gelip yemeğe uzanmaya yeltendi. Allâh Rasûlü onun elini tuttu. Sonra bir câriye arkasından itilircesine gelip yemeğe uzanmaya yeltendi. Allâh Rasûlü (s.a.v.) onun elini de tuttu. Sonra şöyle buyurdu: “Şeytan, Allah’ın adının anılmadığı yemeği kendine helâl sayar. Şu bedevi ile birlikte yemek için geldi, elini tuttum. Sonra şu câriye ile birlikte gelip yemek istedi, yine elini tuttum. Canım elinde olan Allâh ’ayemin ederim ki (şimdi) onun eli, şu ikisinin eliyle birlikte benim elimdedir. ”

• Yemeğin başında Allâh’ın adını anmayı unutursa (hatırladığında) o>u ’¿y ¿11 pZu “Yemeğin başında ve sonunda Allâh’ın adıyla” demelidir.
Hz. Âişe’nin (r.a.) Hz. Peygamber’den (s.a.v.) naklettiği bir hadiste böyle buyurulmuştur.
• Yemeğe tuzla başlayıp tuzla bitirmek güzel olur.

• Lokmayı sağ eliyle tutup küçültmeli, iyice çiğnemeli ve hemen yutmamalıdır.

• Önünde tek yiyecek türü varsa ondan yer. Sofrada yiyecek çeşidi çoksa bir ondan, bir bundan yemesinde sakınca yoktur. Meyve yediğinde de böyledir.
• Yemeği üstünden veya ortasından değil, önünden yer.

• Tirit yiyeceği zaman üç parmağı ile yer ve yedikten sonra parmaklarını yalar (siler).
• Yiyeceğin ve içeceğin içine solumaz. Nefes vereceği zaman bardağı ağzından uzaklaştırır. Soluk alıp verdikten sonra bardağı yeniden ağzına götürür.

• Yemek yerken bir yere dayanmak mekruhtur.
• Ayakta yiyip içebilir. Bunun mekruh olduğu da söylenmiştir. Ancak oturarak yer içerse daha güzel olur.
• Su kabını oturanlardan birine vereceği zaman sağdan başlar.