Tag Archives: tilavet secdesi nasıl yapılır

Şükür Secdesi Nedir?

Şükür secdesi bir nimetin kazanılmasından veya bir felaket ve musibetin atlatılmasından dolayı kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varmak, secdede iken Allah’a hamd ve şükür ettikten sonra yine tekbir alarak ayağa kalkmaktır.

Tilavet Secdesi Nedir?

Tilavet secdesi, Kur’ân-ı Kerim’de on dört yerde geçen secde ayetlerinden birini okumak veya işitmek durumunda yapılan secdeye denir. Peygamberimizin, içinde secde ayeti bulunan bir sûre okuduğunda secde ettiği, sahabenin de onunla birlikte secde ettiği ve bazılarının alınlarını koyacak yer bulamadıkları rivayeti yanında, bu konuya ilişkin olarak Peygamberimizin şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır. “Ademoğlu secde ayetini okuyup… Read More »

Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi

Son oturuşta tahiyyat duası okunup iki yana selâm verildikten sonra iki secde daha yapılır ve oturulur. Bu oturuşta tahiyyat duası, “salavat (salli ve bârik)” ve “Rabbenâ âtinâ” duası okunarak, her zamanki gibi önce sağa sonra sola selâm verilir. Sadece sağ tarafa selâm verdikten sonra sehiv secdelerinin yapılması daha faziletlidir, ihtiyata uygundur. Bundan dolayı cemaatla kılınan… Read More »

Tilavet Secdesi

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallailâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Adem oğlu Kur’an’ın değişik yerlerinde geçen secde ayetini okuyup peşi sıra secde ederse, şeytan ağlayarak (oradan) uzaklaşıp: – ‘Vay halime! Adem oğlu secde etmekle emrolundu. O da hemen secde etti. Dolayısıyla cennet onundur. Ben de secde etmekle emrolunum. Fakat ben (secde… Read More »