Tag Archives: tilavet secdesi duası

Tilavet Secdesi Nedir?

Tilavet secdesi, Kur’ân-ı Kerim’de on dört yerde geçen secde ayetlerinden birini okumak veya işitmek durumunda yapılan secdeye denir. Peygamberimizin, içinde secde ayeti bulunan bir sûre okuduğunda secde ettiği, sahabenin de onunla birlikte secde ettiği ve bazılarının alınlarını koyacak yer bulamadıkları rivayeti yanında, bu konuya ilişkin olarak Peygamberimizin şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır. “Ademoğlu secde ayetini okuyup… Read More »

Tilavet Secdesi

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallailâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Adem oğlu Kur’an’ın değişik yerlerinde geçen secde ayetini okuyup peşi sıra secde ederse, şeytan ağlayarak (oradan) uzaklaşıp: – ‘Vay halime! Adem oğlu secde etmekle emrolundu. O da hemen secde etti. Dolayısıyla cennet onundur. Ben de secde etmekle emrolunum. Fakat ben (secde… Read More »