Tag Archives: nafile namazlar hangileridir nasıl kılınır

Farzlara Tâbi Olan Nafile Namazlar Nelerdir?

Farzlara tâbi nafile namazlar; sabah namazının farzından önce iki; öğle namazının farzından önce dört, farzından sonra iki; ikindi namazının farzından önce dört; akşamın farzından sonra iki; yatsının farzından önce dört, farzdan sonra iki olmak üzere toplam 20 rekâttır. Cuma namazının farzından önce ve sonra kılınan dörder rekâtlık nafile namazlar da farzlara tabi nafile kapsamında yer… Read More »

Nafile Namazlar Nedir?

Nafile, farz ve vacip olan ibadet yerine getirildikten sonra, onlar dışında daha fazla sevap elde etme amacıyla yapılan ilave ibadeti ifade eder. Bunun ötesinde aşağıda görüleceği gibi nafile kapsamında yer alan sünnet namazları mümkün oldukça kılmak, kılmaya çalışmak, peygamberimize olan muhabbeti ve bağlılığı kuvvetlendirme bakımından son derece önemlidir.

Nâfile Namazlar Dereceleri Yükseltir

Yine nafile ibadetler, kulun bir kısım günahlarına keffaret olması hasebiyle, ona bir çeşit derece de kazandırır. Bu yüzden vaktinde eda edilen her nafilenin ayrı bir değeri vardır. Muhbir-i Sâdık, meselâ kuşluk namazıyla alâkalı bir hadislerinde: “Her gün, sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her teşbih (sübhanallah) bir sadakadır. Her tahmid (elhamdülillah) bir… Read More »

Nâfile Namazlar Kurbet-i İlahîye Vesile Olur

Nafile namazların bir diğer manası ise, kurbet-i İlahî’ye (Allah’a yaklaşma) vesile olmasıdır. Cenab-ı Hakk’a kurbiyet kazanma, O’nun sevgi dairesi içine girme demektir ki, Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir hadis-i şeriflerinde bu hakikati şöyle ifade ederler: “Allahü Tealâ buyuruyor ki: “Her kim Benim velîlerimden bir velîye düşmanlık ederse, şüphesiz Ben ona îlân-ı harp ederim.… Read More »

Nafile Namazlar Hakkında

Farz namaza konsantre olma adına önem taşıyan bir diğer unsur da ondan önce eda edilecek sünnet namazlarıdır. Sünnet namazlar, farz namazda insanın yüreğinin daha bir dolup ayrı bir dolgunluğa ulaşması adına atılan adımların bir diğerini teşkil eder. Başka bir ifadeyle, henüz farzla gerçek kurbet enginliklerine açılmadan evvel, ılgıt ılgıt İlahî rahmet esintileriyle ruhların bir kere… Read More »

Nafile Namazlar

Farz veya vacip olan namazların dışındaki namazlara nafile namazlar denir ve farz namazların öncesinde veya sonrasında kılınan sünnet namazlar nafile namaz kapsamında yer alır. Nafile namazları, sünnet namazların dışında ayrı bir kategori olarak ele alan âlimler de bulunmaktadır. Buna göre namazlar; farz, vacip, sünnet ve nafile olmak üzere dört kısımdır. Sünnet namazlar, vakit namazları yanında… Read More »

Nafile (Tatavvu) Namazlar İle İlgili Sorular – 7

1. Tesbih namazında okunması gereken sure var mı? Ashab’dan İbn-i Abbas (r.a)’a Tesbih namazında okunacak sure var mıdır? diye sorulunca: – Evet vardır, tesbih namazı kılan kimse; “elhâkümü’t- tekâsür, vel-asr, kul yâ eyyühel-kâfirûn, kul hüvallahü ah ad” surelerini okur, buyurmuşlardır. 2. Nafile namazlarda selam durumu (sayısı)? Gündüz vakti iki rekâttan fazla kılınacak nafile namazların dört rekâtta… Read More »

Nafile (Tatavvu) Namazlar İle İlgili Sorular – 6

1. Teheccüd (gece) namazının anlamı ve hükmü? Teheccüd namazı, gece vakti kılınan namazdır. Normal şekliyle teheccüd namazı, gece belirli bir süre uyuduktan sonra kalkıp, sabah namazı vakti girmeden önce kılınan bir namazdır. En az iki, en çok da sekiz rekât olarak kılınır. Bu namazı Peygamberimiz her gece devamlı olarak kılmıştır. Ve kılınması konusunda önemle tavsiyede… Read More »

Nafile (Tatavvu) Namazlar İle İlgili Sorular – 5

1. Hacet namazının hükmü nedir? Hacet namazı menduptur. Dünya ve ahirete ait bir ihtiyacı olan kimse, yatsı namazından sonra iki rekât namaz kılar, sonra Allahu Teala’ya sena, Peygamberimiz’e salât ve selâm getirdikten sonra “Hacet Duası” nı okur ve dileğinin yerine getirilmesini Allah’tan ister. Ancak hacet namazını farz ve vacip derecesinde zorunlu bir namaz olarak kabul… Read More »

Nafile (Tatavvu) Namazlar İle İlgili Sorular – 4

1. Kuşluk (Duha/İşrak) namazının hükmü nedir? Kuşluk namazı, mendub olan namazlardandır. Azı iki rekât, çoğu ise on iki rekâttır. Vakti ise güneşin yükselmesinden sonra zeval vaktine kadar olan vakittir. 2. Tahiyyetü’l-mescid namazının hükmü nedir? Tahıyyetü’l-mescid, mendub bir namazdır. İki rekât olarak kılınır. Camiye girilince oturmadan kılmak daha faziletlidir. Ancak, oturduktan sonra kalkıp kılınabilir. Namaz kılınması… Read More »