Tag Archives: mübarek geceler

Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak

Müslümanlar için çeşitli sebeplerle mübarek sayılan birçok gece mevcuttur. Üç ayların birincisi olan Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Miraç gecesidir. Üç ayların İkincisi olan Şaban ayının 15. gecesi Beraat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan Ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir. Aslında Allah’ın her günü mübarektir. Fakat insanların bu… Read More »

Mübarek Gecelerde Kaza Namazı Kılmak

Mübarek geceleri en doğru şekilde ihya etmeli bu geceleri fırsat bilmeliyiz. Mübarek gecelerde kaza namazı kılmak en önemli ibadetlerden biridir. Mübarek gecelerde kaza namazı kılmak ile ilgili Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’ in Allah tarafından manevi iyiliklere ve ihsanlara nail olduğu için, şükrün bir ifa­desi olarak mübarek gecelerde kılınması tavsiye edilen miktar namaz kılınmalıdır. Mübarek gecelerde… Read More »

Mübarek Günlerde Neler Yapabiliriz ?

Mübarek Günlerde Neler Yapabiliriz ?  Mübarek günleri ve geceleri  birer fırsat gibi görmeliyiz ve değerlendirmeliyiz. Mübarek gecelerin gündüzlerini de değerlendirmek ve oruçla geçirmek büyük sevaptır. Böyle yapılırsa, müba­rek gecenin ruhlara aktardığı manevi ışığın izleri Müs­lümanların kalplerinde derinden hissedilecektir. Mübarek Günlerde Neler Yapabiliriz ? Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in şefaati ümit edilmeli, O’nun ümmetinden olmanın şuuruna… Read More »

Faziletleriyle Aylar Ve Geceler

Faziletleriyle Aylar Ve Geceler ile ilgili Abdullah ibni Abbas (Radıyallahü Anhüma)dan ri­vayet edildiğine göre şyle bir hadise yaşanmıştı : Bir kere Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Ebu Musa el-Eş’arî (Radıyallahü Anh) bir de­niz seriyyesinin başında emir olarak göndermişti. Karanlık bir gecede onlar yelken açmışken kendisi görülmeyen bir seslenici: –                      “Ey gemi ahalisi durun! Size Allah’ın… Read More »

Faziletli Gün Ve Geceler

Faziletli gün ve gecelerin önemini şu şekilde açıklayabiliriz; Allahü Teala, mümin kullarını affetmek için sebep olarak aylar, günler, geceler, saatler yaratmıştır. Allahü Teala, bazı günleri bazı günlerden üstün ve faziletli kılmış. Bazı geceleri bazı gecelerden daha değerli yaratmış­tır. Bütün bu hikmet, incelik ve gizli durumları biz kulları­nın menfaatlenmeleri için yapmıştır. Bütün zamanlar haddi zatında eşitse… Read More »