Faziletleriyle Aylar Ve Geceler

By | 4 Şubat 2014

faziletleriyle gün ve geceler

Faziletleriyle Aylar Ve Geceler ile ilgili Abdullah ibni Abbas (Radıyallahü Anhüma)dan ri­vayet edildiğine göre şyle bir hadise yaşanmıştı : Bir kere Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Ebu Musa el-Eş’arî (Radıyallahü Anh) bir de­niz seriyyesinin başında emir olarak göndermişti. Karanlık bir gecede onlar yelken açmışken kendisi görülmeyen bir seslenici:

–                      “Ey gemi ahalisi durun! Size Allah’ın kendi hakkında ver­diği bir hükmü bildireyim” diye nida etti.

Ebu Musa {Radıyallahü Anh):

–                      “Eğer söyleyeceksen buyur söyle!” deyince, O:

–                      “Mübarek ve yüce olan Allah, kendi hakkında “Kim sıcak bir günde kendisini O’nun için susuz bırakırsa, kıyamet gü­nü onu suya kandırması Allah üzerine bir hak olur” hükmü­nü vermiştir ” diye nida etti.

Bundan dolayı Ebu Musa (.Radıyallahü Anh) çok sıcak gün­leri kollar oruçlu geçirirdi.1

Faziletleriyle Aylar Ve Geceleri fırsat bilmeli, bu geceleri nasıl ihya etmemiz gerekiyorsa, o şekilde ihya edip, feyzinden istifade etmemiz gerekir.