Mübarek Günlerde Neler Yapabiliriz ?

By | 8 Şubat 2014

Mübarek Günlerde Neler Yapabiliriz

Mübarek Günlerde Neler YapabilirizMübarek günleri ve geceleri  birer fırsat gibi görmeliyiz ve değerlendirmeliyiz. Mübarek gecelerin gündüzlerini de değerlendirmek ve oruçla geçirmek büyük sevaptır. Böyle yapılırsa, müba­rek gecenin ruhlara aktardığı manevi ışığın izleri Müs­lümanların kalplerinde derinden hissedilecektir.

Mübarek Günlerde Neler Yapabiliriz ? Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in şefaati ümit edilmeli, O’nun ümmetinden olmanın şuuruna erilmeli, O’na karşı olan sadakat tazelenmeli, O’na Salâtü Selam getirilmelidir.

En az 100 defa Salâvat-ı Şerife:

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ Ali seyyidiııa Muhammed.

Mübarek Günlerde Neler Yapabiliriz ? Şu şekilde tövbe edebiliriz;

[Esteğftrullahel azîme ve etûbü ileyh.]

“Yüce Allah’a tövbe ve istiğfar ederim.”

Özellikle de erkek ve kadm müminler için mağfiret talep edilmelidir. Nitekim hadisi şerifte: ‘ İnanan erkek ve ka­dınlar için istiğfar edenlere, her erkek ve kadın mümin sa­yısınca haseııe ve sevap yazılır’ buyrulmuştur.