Süt Kardeşliği ile İlgili Sorular- 2

By | 1 Ekim 2014

sut-kardesligi-ile-ilgili-sorular1. Akraba ile evliliğin dinen bir sakıncası var mıdır?

Kendileriyle evlenmek haram olan kimseler, ayet ve hadislerle net bir şekilde açıklanmıştır. Bunların dışında olanlarla, akraba olsun, yabancı olsun evlenmek caizdir. Peygamberimiz (s.a.v) halasının kızı Zeynep ile Hz. Ali (ra)’ de amcaoğlu, Peygamberimiz’in kızı Fâtıma ile evlenmiştir. Ancak, dinen caiz olmakla beraber, tavsiye edilen; akrabaların dışında yabancı ile evlenmektir. Böylece nesillerin daha zinde, daha akıllı ve daha sağlıklı olabileceği ifade edilmiştir.

2. Nikah ile mübah olan şey, nişanlılık döneminde de mübah mıdır?

Nişan, nikah yerine geçmez. Dolayısıyla nikah ile meşru olan ilişki ve davranışlar, nişanlılık döneminde meşru olamaz. Yani halvet halinde olamazlar, ya da başka ilişkiler kuramazlar. Zira nikah olmadıkça onlar hâlâ birbirlerine yabancıdırlar. Ni¬şanlılık nikahla sonuçlanabileceği gibi, nikah gerçekleşmeden de sona erebilir.

3. Evlenmek isteyen çiftlerin birbirlerine bakmaları caiz midir?

Evlenmek isteyen çiftler, kadın olsun erkek olsun, (şehvetleneceğinden korksa bile) birbirlerine bakabilir, meşru bir ortamda birbirleriyle konuşup görüşebilir. Hatta böyle yapmaları, sünnettir ve kuracakları aile yuvaları için gereklidir.