Tag Archives: süt kardeşliğinin şartları

Süt Kardeşliği Nasıl Olur?

   Doğumdan en fazla iki buçuk yıl (30 ay) sonrasına kadar memesinden süt içilen  veya emilen kadın süt annedir. Bu emme ile çocukla süt anne, süt annenin  mahremleri ve aynı süt anneden süt emip süt kardeş durumuna giren diğer kimseler  arasında süt akrabâlık bağı meydana getirir. Süt hısımlığı, İslâm hukukuna has evlenme engellerinden biridir. Bu… Read More »

Süt Kardeşliği ile İlgili Sorular- 2

1. Akraba ile evliliğin dinen bir sakıncası var mıdır? Kendileriyle evlenmek haram olan kimseler, ayet ve hadislerle net bir şekilde açıklanmıştır. Bunların dışında olanlarla, akraba olsun, yabancı olsun evlenmek caizdir. Peygamberimiz (s.a.v) halasının kızı Zeynep ile Hz. Ali (ra)’ de amcaoğlu, Peygamberimiz’in kızı Fâtıma ile evlenmiştir. Ancak, dinen caiz olmakla beraber, tavsiye edilen; akrabaların dışında… Read More »

Süt Kardeşliği ile İlgili Sorular

1. Sütanneliği ve süt kardeşliği nasıl oluşur? Bir çocuk, doğumundan iki yaşına kadar olan süre içinde annesinden başka bir kadını emecek olursa, o kadın, onun sütannesi, o kadının emzirdikleri de sütkardeşleri olur. 2.Sütkardeşliği hangi şartlarda gerçekleşir? Şu şartlarda sütkardeşliği gerçekleşir: 1. Emen çocuk iki yaşını geçmemiş olmalıdır. İki yaşından sonraki emmelerin hükmü yoktur. Emilen sütün… Read More »