Sofradaki Nimetleri Tefekkür Etmek

By | 30 Haziran 2014

tefekkür-dua“Öyleyse insan yediğine bir baksın. ”

Açıklama:
“Öyleyse insan yediğine bir baksın.” buyruğu ile kendisine kolaylaştırılan rızkını söz konusu etmektedir. Yani insanın yediği şeyleri Allah’ın nasıl yarattığına bir baksın. Buradaki “bakmak” düşünmek suretiyle kalbin bakmasıdır. Yani insan, hayatının esasını teşkil eden yiyeceklerini Allah’ın nasıl yarattığı üzerinden hayatta kalmanın sebeplerini nasıl hazırladığı üzerinde -bu yolla ölümden sonra dirilişe hazırlanmak için iyiden iyiye düşünsün.

El-Hasen ve Mücahid’den şöyle dedikleri rivayet edilmiştir: “Öyleyse insan yediğine bir baksın!” Yani yediğinin vücuduna nasıl girip nasıl çıktığına bir baksın. İbn Ebi Hayseme, ed-Dahhak b. Süfyan el-Kiâbi’den şöyle dediğini rivayet etmektedir: Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem bana şöyle dedi: “Ey Dahhak! Sen neler yersin?” Ben: Ey Allah’ın Resûlü! Et ve süt dedim. Peygamber: “Sonra ne oluyor?” diye sordu. Ben bildiğin şeye dönüşüyor, dedim. Şöyle dedi: “Şüphesiz Allah Ademoğlundan çıkan şeyi dünyaya misal olarak göstermiştir.

Ubey b. Ka’b dedi ki: Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Ademoğlunun yedikleri dünyaya misal verilmiştir. O her ne kadar yemeğine baharatlar koyup güzelleştirse ve tuzlasa dahi, sen sonunda onun neye ulaştığına bir bak!
Ebu’l-Velid dedi ki: Ben İbn Ömer’e helaya girip, kendisinden çıkan şeylere bakan kişi hakkında soru sordum da şöyle dedi: Melek ona gelerek: Şu cimrilik edip vermekten çekindiğin şeylerin sonunda ne olduğuna bir bak, der.