Tag Archives: tevekkül

Hayır Ve Şer Kavramları

    Sözlükte “iyilik, iyi, faydalı iş ve fayda” anlamlarına gelen hayır, Allah’ın emrettiği, sevdiği ve hoşnut olduğu davranışlar demektir. Sözlükte “kö­tülük, fenalık ve kötü iş” demek olan şer de Allah’ın hoşnut olmadığı, sev­mediği, meşrû olmayan, işlenmesi durumunda kişinin ceza ve yergiye müstehak olacağı davranışlar demektir. Âmentüde ifade edildiği üzere her Müslüman, kadere, hayır ve… Read More »

Kadiri Tarikatının Yedi Esası:Sabır

    Bu konuda delil, şu ayet-i kerimelerdir: “Ey mü’minler! Allâh yolunda karşılaştığınız zorluklara sabredin, kâfirlere karşı birbirinize kenetlenip onlardan daha güçlü ve dirençli olduğunuzu gösterin. Azim ve kararlılıkla Allâh yolunda yürümeye devam edin. Allâh’a itaatsizlikten sakının ki umduklarınıza kavuşup korktuklarınızdan emin olasınız. ” “Allâh yolunda karşılaştığın sıkıntı ve zorluklara göğüs ger ve (bil ki)… Read More »

Sofradaki Nimetleri Tefekkür Etmek

“Öyleyse insan yediğine bir baksın. ” Açıklama: “Öyleyse insan yediğine bir baksın.” buyruğu ile kendisine kolaylaştırılan rızkını söz konusu etmektedir. Yani insanın yediği şeyleri Allah’ın nasıl yarattığına bir baksın. Buradaki “bakmak” düşünmek suretiyle kalbin bakmasıdır. Yani insan, hayatının esasını teşkil eden yiyeceklerini Allah’ın nasıl yarattığı üzerinden hayatta kalmanın sebeplerini nasıl hazırladığı üzerinde -bu yolla ölümden… Read More »