Bir Kimseyi İki Kişi Birden Davet Edince Hangisine Gitmelidir?

By | 30 Haziran 2014

sofraPeygamber sallallâhu aleyhi vesellem’in sahâbîlerinin birinden rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

“İki kişi birden (seni) davet edecek olursa sen kapısı en yakın olanın daveti ne icabet et. Çünkü kapısı en yakın olan en yakın komşu olandır. Eğer (davet eden bu iki kişiden birisi diğerinden) daha önce davet etmişse, önce davet edenin davetine icabet et.”

Açıklama:
Hadis-i şerifte, aynı zamanda iki kişiden davet alan bir kimsenin bunlardan kapısı kendisine daha yakın olanın davetini tercih edip onun davetine icabet etmesi gerektiği, çünkü kapısı daha yakın olan kimsenin daha yakın komşu olması cihetiyle bu gibi içtimai muamelelerde öncelik hakkı bulunduğu ifade edilmektedir.

Alkamî’nin açıklamasına göre, aynı anda davet eden kişilerin komşuluk bakımından her ikisinin de eşit olmaları halinde; ilimce, dindarlıkça ve ahlâkça daha üstün olanın daveti tercih edilir. Bu hususlarda eşit olmaları halinde ise, davet alan kimse aralarında kura çeker, kura hangisine isabet ederse onun davetine icabet eder.