Sırları İfşa Etmek Nedir?

By | 11 Kasım 2014

sır• Ebu Said derki: Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- dedi ki:‘Kıyamet gününde Allah katında en kötü konuma sahip olan kişilerden birisi, hanımıyla ilişkide bulunup da kadının sırlarını ifşa eden adamdır.’

Açıklama:

Bu hadis her ne kadar erkekler hakkında ise de kadın da aynı şer’i hükme tabidir. Hadiste kadınların değil de yalnızca erkeklerin zikredilmesinin nedeni, çoğunlukla erkeklerin birbirlerine erkekliklerini ispat edercesine övünerek yaptıkları konuşmalarda bu tür sırları anlatmalarıdır.