Şeriat Ne Demektir?

By | 2 Haziran 2015

seriat-ne-demektirDinin amele/işlemeye dâir hükümleri demektir. Şeriat demek, İslâm dini demektir.
Şerîat, bizim mezhebimiz Hanefi mezhebine göre İslâm dini demektir: “Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’m Allah Teâlâ tarafından amele (işlemeye-yapılmaya) dâir getirdiği dinimiz İslâmm hükümleridir. Allah’ın emir ve yasaklarıdır.”
Şeriatın ma’nâsı budur. Allâh’ın emirleridir. Şerîat İslâm dini demektir. Buna göre, Şerîat din demek, din de şeriat demek olur.
Ey Hak Yolcusu! Bazı câhil kimseler, dinin bu kurallarını bilmediklerinden yanlış ve riskli çok günah ve hatalı sözler konuşuyorlar:
“Ben dini isterim ama şeriatı istemem” diyorlar. Aman ha kardeş aman! Böyle söylemek çok hatâdır. Küfürdür. Câhilce ve bilgisizce söylenen hu sözler insanı dinden çıkarır, İnsanın imanını götürür. îman gidince de insan kâfir olur. Allâh korusun. îmansız insanlara kâfir denir.Yâni turkçesi dinsiz denir.
Hangi câhil kimse, şeriatı istemem derse tövbe etmesi, îmanını yenilemesi gereklidir. Yoksa dinden çıkar. Kâfir yaşar dünyâda da haberi olmaz. Çünkü cahildir, dini bilmiyor. Âhirette Cehennem ateşinde devamlı kalacak ve yanacaktır. Milyon seneler Cehennemde kalacak, hiç çıkmayacaktır. Çünkü kâfir olanlar cehennem ateşinde ebedi ve devamlı kalacaktır.
Allah böyle cahilce sözlerden bizi ve bütün müslüman yavrularımızı korusun. Âmin!..