Dört Mezhebe Göre Hayvanların Zekâtı

By | 2 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-hayvanlarin-zekati– Mezhep imamları (hayvanlarda) zekâtın büyük baş olanlarında farz olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu hayvanlar deve, sığır ve davardır. Hayvanlarda zekâtın farz olması için şu şartlar gereklidir:

a – Nisabın tam olması,
b – Mülkün istikrar içinde (devamlı) olması,
c – Mala sahip olmanın üzerinden tam bir yılın geçmesi,
d – Mal sahibinin hür ve müslüman olması.

– Mezhep imamları -Malik dışında- hayvanda zekâtın farz olması için yayılır olmasını şart koşmuşlardır. Ancak Malik, deve ve sığır cinsinde çalışanlara da, davar cinsinde beslenenlere de yayılanlarda olduğu gibi zekâtın farz olduğunu söylemiştir.