Rüyada Falcı Görmek

By | 8 Şubat 2014

Rüyada Falcı Görmek

Rüyada Falcı Görmek, bu onun (rüyâ sahibi­nin), hilekâr, yalancı ve düzenbâz bir kimseden zarar göre­ceğine ve aldatılacağma işâret eder şeklinde yorumlanır.

  •  İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Kişinin Rüyada Falcı Görmek, iyi değildir. Bu rüyâsı onun (rüyâ sahibinin) kendi iş­lerini iptal edeceğine veya iptal ettiğine işârettir.
  • Rüyada Falcı Görmek ve falcının yanına vardığını ve on­dan birtakım şeyler sorduğunu görmesi, iyi sayılmaz. Rü­yâ sahibi kişinin görmüş olduğu bu rüyâsı, kendisinin bir takım üzüntü ve sıkıntılara düşeceğine işâret eder şeklin­de tâbir edilmiştir. Çünkü falcılara kederli kişiler gider.
  • Kişinin rüyâda bir falcıya kendi falını baktırdığını görme­si, rüyâ sahibinin arkasından dedikodu yapılacağına ve kendisinin çekiştirileceğine işârettir şeklinde yorumlanır.

(Dikkat fala ve falcının sözlerine inanmak, din ölçülerine göre haram sayılmaktadır. Bu cihetten olacak ki, falcı rüyaları da pek hayra işâret etmemekte olduğu görülüyor. Y. Tavaslı).