Tag Archives: rüyada falcı kadın

Rüyada Falcı Görmek

Rüyada Falcı Görmek, bu onun (rüyâ sahibi­nin), hilekâr, yalancı ve düzenbâz bir kimseden zarar göre­ceğine ve aldatılacağma işâret eder şeklinde yorumlanır.  İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Kişinin Rüyada Falcı Görmek, iyi değildir. Bu rüyâsı onun (rüyâ sahibinin) kendi iş­lerini iptal edeceğine veya iptal ettiğine işârettir. Rüyada Falcı Görmek ve falcının yanına vardığını ve on­dan birtakım şeyler sorduğunu… Read More »