Peygamber Efendimize İlk Vahyin Gelmesi

By | 8 Şubat 2014

Peygamber Efendimize İlk Vahyin Gelmesi

Peygamber Efendimize İlk Vahyin Gelmesi ve Peygamber Efendimize İlk Vahyin Gelmesiyle Efendimizin nasıl davrandığı ile ilgili bilgilere Berzenci Mevlid-i Şerifinden ulaşabiliriz.

Berzenci Mevlüd-i Şerifinde Peygamber Efendimize İlk Vahyin Gelmesi bölümü şu şekildedir;

“Yirmi yedisinde yâhut yirmi dördünde veya dolunay gibi olan cemâlinin kendisinde belirdiği mevlid ayının (rabîulevvelin) sekizinde (ilk vahiy geldi)” şeklinde farklı kaviller de mevcuttur.

Melek ona (geldiğinde): “Oku” dedi. Fa­kat o: “Ben okuyabilen biri değilim” deyince, onu (kucaklayıp) kuvvetli bir sıkmayla sıktı.

Melek ona tekrar: “Oku” dedi. Fakat o yine: “Ben okuyabilen biri değilim” deyince, onu (kucaklayıp) kuvvetli bir sıkmayla ikinci defa olanca kuvvetiyle sıktı ve (az kaldı) onun nefesini kesti.

Sonra (Cibril (Aleyhisselâm)) onu salıverdi ve: “Oku” dedi. Fakat o tekrar: “Ben okuya­bilen biri değilim” deyince, yakında kendisi­ne vahyedilecek olan şeye bütünüyle yönelsin ve vahyi ciddiyet ve gayretle karşılayıp anla­sın diye melek onu (kucaklayıp) kuvvetli bir sıkmayla üçüncü kere sıktı.

Sonra (vahiyden ibaret) o hoş kokulu udların râyihalarını koklamaya hevesi artsın diye üç sene boyunca yâhut otuz ay süreyle vahiy (gelmesi) kesildi.

Bir zaman sonra kendisine:

“Ey örtülere bürünen!” (Müddessir Sûresi: 1) âyet-i kerîmesi (ve peşi sıra gelen dört âyet-i kerîme) indirildi.

Cibrîl onları getirdiğinde kendisine bu şe­kilde nida etti.

“Rabbinin adıyla oku” (‘AlakSûresi: 1) âyet-i kerîmesinin daha önce gelmesi ise, nübüvvet makamını, davet edeceği kimselere müjde ve uyarı ile risâletinden (Rasûl olarak gönderilme­sinden) önce ihraz ettiğinin bir şâhidi oldu.