Rüku Ve Secdeyi Tastamam Yapmak

By | 4 Kasım 2014

ruku-ve-secdeyi-tastamam-yapmakEnes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Rüku ve secdeyi tastamam yapın.”Alimler, buradaki “görmek” kelimesinin anlamı ile keyfiyeti hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bazılarına göre görmekten maksat; vahiy yoluyla cemaatin nasıl namaz kıldıklarının bildirilmesi yada bunu ilham yoluyla anlamasıdır.
Bazılarına göre ise bundan maksat; Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in sağındaki ve solundaki cemaatin nasıl namaz kıldıklarını göz ucuyla görmesidir.Alimlerin çoğuna göre ise bundan maksat; Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakiki bir idrakle arkasında olanları görürdü. Bu, ona verilmiş harikulade işlerden biridir.Burada dikkate değer bir husus da; imamın, cemaatten birinin namazla ilgili bir eksikliğini gördüğünde onu bundan men etmesi ve ona gerekli açıklamayı yaparak ibadetini mükemmel yapmaya teşvik etmesidir.
Ayrıca zaruret olmaksızın sırf dikkatleri belli bir yöne çekmek için Allah’ın adına yemin etmek de caizdir.